O Mnie

Małgorzata Klimorowska - coach - trener - pedagog

Jestem pedagogiem, coachem ICF na poziomie ACC, partnerem i certyfikowanym trenerem FRIS® style myślenia. Odbyłam szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg Maxie C. Maultsby, Jr., – Rational Behavior Therapy – RBT)- jestem terapeutą RTZ. Ukończyłam studia podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UAM oraz studia podyplomowe Coachingu na UAM. Od ponad 10 lat jestem kierownikiem. Aktualnie uczę się modelu transpersonalnego (ukończyłam I stopień).
Cały czas szukam, poszerzam warsztat coacha by Klient otrzymał jak najwyższą jakość. Kuferek z narzędziami coacha wypełniam regularnie by w odpowiednim momencie dobrać narzędzie do Klienta. Pracuję z klientami indywidualnymi. Specjalizuję się w warsztatach z coachingu grupowego. Współpracuję z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości (AIP) w Poznaniu, z Centrum Pozytywnej Energii, z ICF Poznań. Jestem członkiem Klubu Wielkopolskiej Izby Coachingu. Pracuję na kartach Change Your Mind®.
Celem firmy ‘Twoja ewolucja” jest rozwój, rozumiany jako ewolucja, proces rozłożony w czasie, zamierzenie, do którego dąży Klient/Firma. Cel widziany w perspektywie długofalowej, na osi czasu. Dla firmy ważne jest to by Klient/Firma postrzegała cel jako zamierzenie. Mottem przewodnim firmy są słowa A. de Mello: „To co sobie uświadamiasz, to także kontrolujesz; to czego sobie nie uświadamiasz, kontroluje ciebie. Jesteśmy niewolnikami tego, czego sobie nie uświadamiamy. Jeśli coś sobie uświadomisz, uwolnisz się od tego. To coś jest oczywiście nadal w tobie, jednak nie stanowi dla ciebie przeszkody: nie kontroluje cię, nie zniewala. I na tym polega podstawowa różnica”.
Wizja mojej firmy jest zmiana na poziomie zmiany termodynamicznej. Zmiana w Kliencie/Firmie wpływa na zmianę osób/firm, z którymi Klient/Firma ma kontakt. Zmiana na poziomie mojego „ja”. Dążenie do akceptacji, wdzięczności, zrozumienia siebie i innych. „Budowanie mostów zamiast murów”.

Pasjonuję się mindfulnessem, ćwiczę jogę. Jestem ultramaratończykiem. Mamą. Człowiekiem ciekawym Świata.

© TwojaEwolucja.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
maby by stezewski.pl
© TwojaEwolucja.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
maby by stezewski.pl